Hidroks

hidroks logo

Kompakt Kontra Somunları

Ürün KoduDlM
HHE-KHSs-40-506310M49x2
HHE-KHSs-50-607310M59x2
HHE-KHSs-63-758812M74x2
HHE-KHSs-70-859812M84x2
HHE-KHSs-80-9510815M94x2
HHE-KHSs-90-10511815M104x2
HHE-KHSs-100-11512715M114x2
HHE-KHSs-110-13015015M129x2
HHE-KHSs-120-14016020M139x2
HHE-KHSs-125-14516520M144x2
HHE-KHSs-140-16018520M158x2
HHE-KHSs-160-18020520M178x2
HHE-KHSs-180-21023525M208x3
HHE-KHSs-200-23025525M228x3

 

Hidrolik Silindir Kompakt Somunları Ve Ön Bağlantı Flanşları
Ürün KoduDlM
HHE-KHSs-40-506310M49x2
HHE-KHSs-50-607310M59x2
HHE-KHSs-63-758812M74x2
HHE-KHSs-70-859812M84x2
HHE-KHSs-80-9510815M94x2
HHE-KHSs-90-10511815M104x2
HHE-KHSs-100-11512715M114x2
HHE-KHSs-110-13015015M129x2
HHE-KHSs-120-14016020M139x2
HHE-KHSs-125-14516520M144x2
HHE-KHSs-140-16018520M158x2
HHE-KHSs-160-18020520M178x2
HHE-KHSs-180-21023525M208x3
HHE-KHSs-200-23025525M228x3